โครงการฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ (TESOL)

หลักสูตรTESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) เป็นหลักสูตรคุณภาพสำหรับพัฒนาคุณภาพและยกระดับทักษะการสอนสำหรับคณาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้คณาจารย์ได้เรียนรู้ทักษะการสอนแบบใหม่ๆ มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษในเชิงปฏิบัติ และยกระดับความรู้ความสามารถของครูสอนภาษาอังกฤษให้สามารถสอนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพครูได้อย่างสมบูรณ์  คณาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร TESOL Certificate ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก หลักสูตร TESOL ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ จากสถาบัน Institute of Continuing and TESOL Education สังกัดมหาวิทยาลัย The University of Queensland ซึ่งมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมครูมาแล้วหลายรุ่นจากประเทศต่างๆทั่วโลกมาแล้วทั้งสิ้น

สถาบัน Institute of Continuing and TESOL Education, The University of Queensland (ICTE-UQ)
สถาบัน ICTE-UQ ภายใต้มหาวิทยาลัยแห่งรัฐควีนสแลนด์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการออกแบบหลักสูตรและฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มในหลากหลายสาขาวิชาชีพอย่างกว้างขวาง เหมาะสำหรับองค์กร, หน่วยงานราชการ, สถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชนต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาบุคคลากร

  

ศูนย์ฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)
หลักสูตรTESOL โดยสถาบัน ICTE-UQ เป็นหลักสูตรคุณภาพเพื่อยกระดับทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์อันทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ และมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมครูมาแล้วหลายรุ่นจากประเทศต่างๆทั่วโลก เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทักษะการสอนรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษในเชิงปฏิบัติ และยกระดับความรู้ความสามารถของครูสอนภาษาอังกฤษให้สามารถสอนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพครูได้อย่างสมบูรณ์ โดยคณาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร TESOL Certificate ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร TESOL
- ทักษะการใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทักษะการออกเสียงอย่างถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา 
- การใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
- ทักษะการสอนในเชิงปฏิบัติ และการนำเสนอการสอนในรูปแบบใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น
- แนะนำกิจกรรมสื่อการสอนต่างๆ ผ่านทางเกมส์หรือเพลง เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ
-สร้างความมั่นใจให้คณาจารย์ ในการประยุกต์การสอนแบบใหม่ๆ
- เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติด้วยประสบการณ์จริง
- สังเกตการณ์การเรียนการสอนในสถานการณ์จริง
- วิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการสอน และสรุปเนื้อหาของหลักสูตรทั้งหมด
- รับใบประกาศนียบัตร TESOL Certificate จากทางสถาบัน The Institute of Continuing & TESOL Education (ICTE-UQ)

นอกเหนือจากหลักสูตร TESOL แล้ว ทางศูนย์ The Institute of Continuing & TESOL Education (ICTE-UQ) ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมในสาขาวิชาอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ หลักสูตรฝึกอบรมทางด้านเกษตรกรรม, หลักสูตรฝึกอบรมทางด้านสิ่งแวดล้อม, หลักสูตรฝึกอบรมทางด้านการวางแผนและการพัฒนา, หลักสูตรฝึกอบรมทางภาครัฐบาล และอื่นๆอีกมากมายเพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูลได้จากตัวแทน ICTE-UQ ประจำประเทศไทย

02 719 8699  065 409 3229  065 409 3292  065 409 3293 065 409 3294

Line: @thegraduate

Contact Us02 246 2056 | 065 409 3229

065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294


*กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ :
อีเมล :
เบอร์โทร :
หลักสูตรที่สนใจ :
ประเทศที่สนใจ :
ข้อความ :

 


เรยนตอตางประเทศ Le Cordon Bleu

Popular Stories

ปรึกษาฟรี! สมัครเรียนฟรี! ยื่นวีซ่าฟรี!.

THE GRADUATE

55 Delta House Level 5 , Thiamraummitr Road , Huaykwang , Bangkok 10310

โทรศัพท์ 02 246 2056 | 065 409 3229 | 065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294

Email: admin@thegraduate.co.th

Like Us. Join Us.
Follow Us.