โครงการฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ (TESOL)

หลักสูตรTESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) เป็นหลักสูตรคุณภาพสำหรับพัฒนาคุณภาพและยกระดับทักษะการสอนสำหรับคณาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้คณาจารย์ได้เรียนรู้ทักษะการสอนแบบใหม่ๆ มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษในเชิงปฏิบัติ และยกระดับความรู้ความสามารถของครูสอนภาษาอังกฤษให้สามารถสอนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพครูได้อย่างสมบูรณ์  คณาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร TESOL Certificate ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก หลักสูตร TESOL ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ จากสถาบัน Institute of Continuing and TESOL Education สังกัดมหาวิทยาลัย The University of Queensland ซึ่งมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมครูมาแล้วหลายรุ่นจากประเทศต่างๆทั่วโลกมาแล้วทั้งสิ้น

สถาบัน Institute of Continuing and TESOL Education, The University of Queensland (ICTE-UQ)
สถาบัน ICTE-UQ ภายใต้มหาวิทยาลัยแห่งรัฐควีนสแลนด์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการออกแบบหลักสูตรและฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มในหลากหลายสาขาวิชาชีพอย่างกว้างขวาง เหมาะสำหรับองค์กร, หน่วยงานราชการ, สถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชนต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาบุคคลากร

  

ศูนย์ฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)
หลักสูตรTESOL โดยสถาบัน ICTE-UQ เป็นหลักสูตรคุณภาพเพื่อยกระดับทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์อันทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ และมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมครูมาแล้วหลายรุ่นจากประเทศต่างๆทั่วโลก เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทักษะการสอนรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษในเชิงปฏิบัติ และยกระดับความรู้ความสามารถของครูสอนภาษาอังกฤษให้สามารถสอนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพครูได้อย่างสมบูรณ์ โดยคณาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร TESOL Certificate ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร TESOL
- ทักษะการใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทักษะการออกเสียงอย่างถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา 
- การใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
- ทักษะการสอนในเชิงปฏิบัติ และการนำเสนอการสอนในรูปแบบใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น
- แนะนำกิจกรรมสื่อการสอนต่างๆ ผ่านทางเกมส์หรือเพลง เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ
-สร้างความมั่นใจให้คณาจารย์ ในการประยุกต์การสอนแบบใหม่ๆ
- เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติด้วยประสบการณ์จริง
- สังเกตการณ์การเรียนการสอนในสถานการณ์จริง
- วิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการสอน และสรุปเนื้อหาของหลักสูตรทั้งหมด
- รับใบประกาศนียบัตร TESOL Certificate จากทางสถาบัน The Institute of Continuing & TESOL Education (ICTE-UQ)

นอกเหนือจากหลักสูตร TESOL แล้ว ทางศูนย์ The Institute of Continuing & TESOL Education (ICTE-UQ) ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมในสาขาวิชาอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ หลักสูตรฝึกอบรมทางด้านเกษตรกรรม, หลักสูตรฝึกอบรมทางด้านสิ่งแวดล้อม, หลักสูตรฝึกอบรมทางด้านการวางแผนและการพัฒนา, หลักสูตรฝึกอบรมทางภาครัฐบาล และอื่นๆอีกมากมายเพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูลได้จากตัวแทน ICTE-UQ ประจำประเทศไทย

 02 719 8699   086 129 9333   086 336 5355   086 331 8881

Line ID: @thegraduate

Contact Us02 719 8699 , 086 331 8881 , 089 114 9333

086 129 9333 , 086 336 5355


*กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ:
อีเมล:
เบอร์โทร:
หลักสูตรที่สนใจ:
ประเทศที่สนใจ:
ข้อความ:

 


เรยนตอตางประเทศ Le Cordon Bleu

Popular Stories

ปรึกษาฟรี! สมัครเรียนฟรี! ยื่นวีซ่าฟรี!.

THE GRADUATE

9/212 Level 21, UM Tower, Ramkamheng Road, Suanluang, Bangkok 10250

โทรศัพท์ 02-719 8699 / 086 129 9333 / 086 336 5355 / 089 114 9333

Email: admin@thegraduate.co.th

Like Us. Join Us.
Follow Us.