New Zealand

เรียนต่อนิวซีแลนด์

สถาบันสอนภาษาที่นิวซีแลนด์

สถาบัน โปรโมชั่น ค่าเรียน 3 เดือน ค่าเรียน 6 เดือน ค่าเรียน 9 เดือน ค่าเรียน 12 เดือน

สมัครเรียน 10-18 สัปดาห์ ฟรี 2 สัปดาห์
สมัครเรียน 19 สัปดาห์ขึ้นไป ฟรี่ 5 สัปดาห์
เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 Dec 2018

คลิ๊กเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบัน

4,350$ 8,265$ 13,485$ 18,705$

ลดค่าเรียนเหลือ 370$/สัปดาห์ และฟรีค่าใบสมัคร เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 Dec 2018

คลิ๊กเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบัน

4,620$ 9,240$ 13,860$ 18,480$

สมัครเรียน 1-8 สัปดาห์ ค่าเรียน 320$ ต่อสัปดาห์
สมัครเรียน 9-16 สัปดาห์ ค่าเรียน 300$ ต่อสัปดาห์
สมัครเรียน 17-24 สัปดาห์ ค่าเรียน 280$ ต่อสัปดาห์
สมัครเรียน 25-52 สัปดาห์ ค่าเรียน 260$ ต่อสัปดาห์
ฟรีค่ารับ-ส่งสนามบิน 25$ และค่าใบสมัคร เมื่อสมัครเรียน 25 สัปดาห์ขึ้นไป
เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 Dec 2018

คลิ๊กเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบัน

3,600$ 6,500$
(25 wks)
9,360$ 12,480$

ฟรีค่าสมัครเรียน และลดค่าเรียน 25% + on top discount 15%) ภายใน 31 Dec 2018

คลิ๊กเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบัน

3,214.10$

6,120$

9,075$ 12,240$

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดของโรงเรียน

ลดค่าเรียน 27%

สมัครเรียน 24 สัปดาห์ ฟรี 2 สัปดาห์

สมัครเรียนพร้อมเพื่อนลดค่าสมัคร 50%

คลิ๊กเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบัน

3,884.40$

7,394.40$

(26 สัปดาห์)

11,091.60$ 14.788.80$

ลดค่าเรียนเหลือ 323$/สัปดาห์  (เมื่อสมัครเรียน 1-23 สัปดาห์) ลดค่าเรียนเหลือ 280.50$/สัปดาห์ (เมื่อสมัครเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป)

3,876$

8,265$

13,485$ 18,705$


*ราคาดังกล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

โรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
โรงเรียนมัธยมปาป้าโตโต้

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
โรงเรียนมัธยมแมซซี่

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
โรงเรียนวิลเลี่ยว โคเลนโซ่

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
โรงเรียนเมาท์ มังกานุย

   
   

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
The Graduate Company Limited
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เดอะ กราดูเอ็ด
 
เลขที่ 55 ชั้นที่ 5 อาคารเดอลต้า เฮ้าส์
ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพหานคร 10310
 
โทร
02-246-2056
065-409-3229
065-409-3292
065-409-3293
065-409-3294
 
 
Line: @thegraduate
 

10 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 1502 ครั้ง

Engine by shopup.com