Singapore

เรียนต่อสิงคโปร์

สถาบัน โปรโมชั่น ค่าเรียน 3 เดือน ค่าเรียน 6 เดือน ค่าเรียน 9 เดือน ค่าเรียน 12 เดือน

CAE 6 เดือน เรียนวันละ 3 ชั่วโมง ราคา 3,900$
CAE 6 เดือน เรียนวันละ 6 ชั่วโมง ราคา 5,796$

คลิ๊กเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบัน

สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ของโรงเรียน

เรียนภาษาจีนกลางในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ได้ฝึกใช้ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีนกลาง

คลิ๊กเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบัน

3,300$ 5,940$ สอบถามเพิ่มเติม 9,288$

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ของโรงเรียน

ฟรีค่าสมัคร เมื่อนักเรียนได้รับ student pass

คลิ๊กเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบัน

ค่าเรียน
2 เดือน 2,407.50$

7,222.5$

สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
The Graduate Company Limited
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เดอะ กราดูเอ็ด
 
เลขที่ 55 ชั้นที่ 5 อาคารเดอลต้า เฮ้าส์
ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพหานคร 10310
 
โทร
02-246-2056
065-409-3229
065-409-3292
065-409-3293
065-409-3294
 
 
Line: @thegraduate
 

10 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 1437 ครั้ง

Engine by shopup.com