USA

เรียนต่ออเมริกา

สถาบัน โปรโมชั่น ค่าเรียน 3 เดือน ค่าเรียน 6 เดือน ค่าเรียน 9 เดือน ค่าเรียน 12 เดือน

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ของโรงเรียน

ฟรี บัตรเข้า Universal Studios Hollywood

สอบถามเพิ่มเติม

USD 1,995

(61,845  บาท)

USD 3,780

(117,180 บาท)

USD 5,775

(179,025 บาท)

USD 7,140

(221,340 บาท)

ฟรีค่าสมัครเรียน เมื่อสมัครเรียน 12-48 สัปดาห์ และรับส่วนลด 25% เมื่อสมัครเรียน 2-48 สัปดาห์

คลิ๊กเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบัน

สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม

สมัครเรียน 5 สัปดาห์ ฟรี 1 สัปดาห์

คลิ๊กเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบัน

สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม

ฟรีค่าสมัครเรียน 150$ และส่วนลด 25% เมื่อสมัครเรียนภายใน 28 ธันวาคม 2561 และชำระค่าเรียนภายใน 31 มกราคม 2562 สามารถเลือกวันเริ่มเรียนได้ถึง 30 มิถุนายน 2562

คลิ๊กเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบัน

สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม

ค่าเรียนลดราคาเมื่อสมัครเรียน
1-4 สัปดาห์ 235/สัปดาห์
5-13 สัปดาห์ 205/สัปดาห์
14-26 สัปดาห์ 200/สัปดาห์
27-39 สัปดาห์ 195/สัปดาห์
40-52 สัปดาห์ 190/สัปดาห์
Intensive English ลดค่าเรียน 30% เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2561 และจ่ายค่าเรียนภายใน 31 มีนาคม 2562

คลิ๊กเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบัน

สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ของโรงเรียน

ลดค่าเรียน 30% และเมื่อสมัครเรียน 10 สัปดาห์ขึ้นไป ฟรี University Replacement Service

สมัครเรียน 20 สัปดาห์ ฟรี 1 สัปดาห์
สมัครเรียน 30 สัปดาห์ ฟรี 2 สัปดาห์

สมัครเรียนพร้อมเพื่อนลดค่าสมัคร 50%

คลิ๊กเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบัน

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม

รับส่วนลดค่าสมัครทันที 200$ เมื่อสมัครเรียนกับ The Graduate

สมัครเรียน 12 สัปดาห์ ฟรี 4 สัปดาห์
สมัครเรียน 18 สัปดาห์ ฟรี 6 สัปดาห์
สมัครเรียน 24 สัปดาห์ ฟรี 8 สัปดาห์
เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2561 และจ่ายค่าเรียนภายใน 11 กุมภาพันธ์ 2562

คลิ๊กเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบัน

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม

ฟรีค่าใบสมัครเรียนมูลค่า 150$ เมื่อสมัครเรียนกับ The Graduate

เมื่อสมัครเรียน 1-11 สัปดาห์ รับส่วนลด 10%
เมื่อสมัครเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป รับส่วนลด 25%

เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2561

คลิ๊กเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบัน

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ของโรงเรียน

ฟรีค่าใบสมัครเรียน เมื่อสมัครเรียนกับ The Graduate

ส่วนลด 25% จากราคาปกติ
ฟรีค่าจัดส่ง I-20 แบบไม่ด่วน (120$)

คลิ๊กเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบัน

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม

รับส่วนลดค่าเรียน 20% เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2561

คลิ๊กเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบัน

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม

สมัครเรียนทุกๆ 3 สัปดาห์ ฟรี 1 สัปดาห์
เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2561

คลิ๊กเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบัน

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม


*ราคาดังกล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
The Graduate Company Limited
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เดอะ กราดูเอ็ด
 
เลขที่ 55 ชั้นที่ 5 อาคารเดอลต้า เฮ้าส์
ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพหานคร 10310
 
โทร
02-246-2056
065-409-3229
065-409-3292
065-409-3293
065-409-3294
 
 
Line: @thegraduate
 
 

10 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 1710 ครั้ง

Engine by shopup.com