Le Cordon Bleu

 

Le Cordon Bleu เป็นภาษาฝรั่งเศษมีความหมายว่า "โบว์สีฟ้า" ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงถึงชัยชนะและความยอดเยี่ยม Le Cordon Bleu ก่อตั้งครั้งแรกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศษในปี ค.ศ.1895 เปิดสอนหลักสูตรทำการอาหารและทำขนมระดับสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในโรงแรมระดับห้าดาวต่างๆทั่วโลก ปัจจุบัน Le Cordon Bleu มีสาขาอยู่ 28ที่จาก 15 ประเทศทั่วโลก เปิดสอนในหลักสูตรการโรงแรมและการทำอาหาร+ทำขนม ทุกหลักสูตรได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในระดับสากล

Le Cordon Bleu in AUSTRALIA มีด้วยกัน 3 วิทยาเขตคือที่นครซิดนีย์, เมล์เบิร์น และที่เมือง Adelaide เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรมในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย University of South Australia และ Le Cordon Bleu เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับด้านการบริหารและการจัดการ

หลักสูตร Diploma, ปริญญาตรี และปริญญาโท ของ Le Cordon Bleu เป็นหลักสูตรเฉพาะของ Le Cordon Bleu ซึ่งนักศึกษาจะได้ไปฝึกงานตามโรงแรมที่มีชื่อเสียงต่างๆทั่วโลก เพื่อได้เรียนรู้งานจากประสบการณ์จริง อีกทั้งยังได้รับค่าจ้างในอัตรามาตรฐานอีกด้วย จึงทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก Le Cordon Bleu มีโอกาสที่ดีในการประกอบอาชีพในอนาคต

หลักสูตรของ Le Cordon Bleu ที่เปิดสอนในประเทศออสเตรเลีย

ระดับประกาศนีย์บัตร (Certificate - Diploma)
- การทำอาหาร (Cuisine)
- การทำขนมหวาน (Patisserie)
ระดับปริญญาตรี
- ธุรกิจการบริหารโรงแรม (International Hotel Management)
- ธุรกิจการบริหารงานร้านอาหาร (International Restuarant Management)
ระดับปริญญาโท
- Master of Business Administration (International Hotel&restuarant Management)
- Master of International Hospitality Management
- Master of Arts in Gastronomy

 หลักสูตรของ Le Cordon Bleu

ติดต่อตัวแทนของสถาบัน เพื่อดำเนินการสมัครเรียนและยื่นวีซ่าโดยไม่คิดค่าบริการ

 02 719 8699   065 409 3229   065 409 3292   065 409 3293  065 409 3294
Line ID: @thegraduate

Contact Us02 719 8699 , 086 331 8881 , 089 114 9333

086 129 9333 , 086 336 5355


*กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ:
อีเมล:
เบอร์โทร:
หลักสูตรที่สนใจ:
ประเทศที่สนใจ:
ข้อความ:

 


เรยนตอตางประเทศ Le Cordon Bleu

Popular Stories

ปรึกษาฟรี! สมัครเรียนฟรี! ยื่นวีซ่าฟรี!.

THE GRADUATE

9/212 Level 21, UM Tower, Ramkamheng Road, Suanluang, Bangkok 10250

โทรศัพท์ 02-719 8699 / 086 129 9333 / 086 336 5355 / 089 114 9333

Email: admin@thegraduate.co.th

Like Us. Join Us.
Follow Us.