เรียนต่ออเมริกา

Talk School of English

Talk School of English เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการพร้อมกับหลักสูตรการเตรียมสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS และ TOEFL สถาบัน TALK ได้รับการรับรองจาก ACCET จึงทำให้นักเรียนของเราทุกคนมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหนือกว่า ประกอบกับอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพสูง จะสามารถสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษและได้รับประสบการณ์ที่ดีในการมาเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบัน TALK

นักเรียนที่มาเรียนที่ TALK มีความพึงพอใจในคุณภาพและหลักสูตรของทางสถาบันถึง 97% และนักเรียนเหล่านี้ยังแนะนำให้เพื่อนๆและครอบครัวให้มาเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบัน TALK อีกด้วย นักเรียนที่นี่ทุกคนจะมีโอกาสเต็มที่ในการสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวอเมริกันทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ของเรามีความตั้งใจที่จะให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุก ๆ เพื่อนักเรียนจะได้รู้สึกผ่อนคลายและเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Talk School of English มีโรงเรียนตั้งอยู่ในหลายเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา

สถานบัน TALK มีสถานที่เรียนที่ยอดเยี่ยมในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเรามีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษตั้งอยู่ที่เมืองดังๆต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกา คือที่เมือง Atlanta, Aventura, Boston, Fort Lauderdale, Miami,  และ San Fransico โรงเรียนของทางสถาบันทุกโรงเรียนมีความหลากหลายของหลักสูตรและมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างไม่มีวันลืม

ที่ตั้งของ TALK ที่เมือง Atlanta: 1447 Peachtree St. NE Suite 100 Atlanta, GA 30309

ที่ตั้งของ TALK ที่เมือง Aventura: 19032 NE 29 Avenue Aventura, FL 33180

ที่ตั้งของ TALK ที่เมือง Boston,: 99 Bedford Street, Suite 100 Boston, MA 02111

ที่ตั้งของ TALK ที่เมือง Fort Lauderdale: 3501 South University Drive. Suite 3 Fort Lauderdale-Davie, FL 33328

ที่ตั้งของ TALK ที่เมือง Miami Beach: 1000 5th Street, Ste 101 Miami Beach, FL 33139

ที่ตั้งของ TALK ที่เมือง San Fransico: 1500 Ralston Avenue. Belmont, CA 94002

ตัวแทนของสถาบัน Talk School of English ในประเทศไทย
Talk School of Englishได้มีการแต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจมาศึกษากับทางสถาบันฯ โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งตัวแทนของสถาบันฯ จะช่วยแนะนำหลักสูตรการเรียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไปใช้ชีวิตในต่างแดน พร้อมกับดำเนินการสมัครเรียนและเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าอย่างครบวงจรโดยไม่คิดค่าบริการ

ติดต่อตัวแทนของสถาบัน เพื่อดำเนินการสมัครเรียนและยื่นวีซ่าโดยไม่คิดค่าบริการ

02 719 8699  065 409 3229  065 409 3292  065 409 3293 065 409 3294

Line: @thegraduate

 

Contact Us02 246 2056 | 065 409 3229

065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294


*กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ :
อีเมล :
เบอร์โทร :
หลักสูตรที่สนใจ :
ประเทศที่สนใจ :
ข้อความ :

ปรึกษาฟรี! สมัครเรียนฟรี! ยื่นวีซ่าฟรี!.

THE GRADUATE

55 Delta House Level 5 , Thiamraummitr Road , Huaykwang , Bangkok 10310

โทรศัพท์ 02 246 2056 | 065 409 3229 | 065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294

Email: admin@thegraduate.co.th

Like Us. Join Us.
Follow Us.