เรียนต่ออเมริกา

Zoni America

Zoni มีความหลากหลายของหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนทุกคน  สถาบัน Zoni มีหลักสูตรภาษาอังกฤษและชั้นเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูง และภาษาอังกฤษเฉพาะทางเช่น ภาษาอังกฤษธุรกิจ, วัฒนธรรมอเมริกา, การออกเสียงและปรับสำเนียง, คำศัพท์ทางวิชาการ คำศัพท์กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วัฒนธรรมชาวอเมริกันผ่านทางภาพยนตร์, หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL, และอื่นๆอีกมากมาย

สถาบัน Zoni มีศูนย์การเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือ ESL ตั้งอยู่ในเมือง New York และ Miami Beach ซึ่งใน New York ที่เป็นวิทยาเขตหลักของสถาบันนั้นตั้งอยู่บริเวณที่สะดวกสบาย ตรงใจกลางเมือง Manhattan ย่าน Midtown ติดกับตึก Empire State และเดินไปไม่ไกลก็จะถึงตึก Time Square และใกล้กับสถานที่ทั้งหลายสำคัญหลายแห่ง ทำให้เมือง New York เป็นเมืองที่เหมาะแก่การเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดเมืองหนึ่งในอเมริกา

ส่วนศูนย์ Zoni ในเมือง Miami Beach สถาบันตั้งอยู่บนถนน Collin Avenue อยู่ในย่านใจกลาง Art Deco Historic และห่างจาก ชายหาดเพียงแค่ 1 บล็อกจากโรงเรียนเท่านั้น บรรยากาศบริเวณโรงเรียนดีมากๆ มีค่าเรียนและค่าครองชีพจัดว่าค่อนข้างถูกมากๆ กับคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ Zoni ช่วยคุณได้:
- พูดและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นโดยการสื่อสารอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
- ออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษาผ่านการลดสำเนียงและเทคนิคการออกเสียง
- ปรับปรุงไวยากรณ์ของคุณ การอ่าน การฟัง การเขียน และการจดบันทึกทักษะการพูด
- เรียนรู้ภาษาอังกฤษและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันในอเมริกา
- เตรียมความพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัย ทำให้ได้รับคะแนน TOEFL ที่สูงขึ้น

ตัวแทนของสถาบัน Zoni ในประเทศไทย
Zoni ได้มีการแต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจมาศึกษากับทางสถาบันฯ โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งตัวแทนของสถาบันฯ จะช่วยแนะนำหลักสูตรการเรียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไปใช้ชีวิตในต่างแดน พร้อมกับดำเนินการสมัครเรียนและเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าอย่างครบวงจรโดยไม่คิดค่าบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติมของสถาบัน Zoni

ติดต่อตัวแทนของสถาบัน เพื่อดำเนินการสมัครเรียนและยื่นวีซ่าโดยไม่คิดค่าบริการ

 02 719 8699   091 881 5445   092 601 8889   086 331 8881
Line ID: @thegraduate

Contact Us02 719 8699 , 086 331 8881 , 089 114 9333

086 129 9333 , 086 336 5355


*กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ:
อีเมล:
เบอร์โทร:
หลักสูตรที่สนใจ:
ประเทศที่สนใจ:
ข้อความ:

 


เรยนตอตางประเทศ Le Cordon Bleu

Popular Stories

ปรึกษาฟรี! สมัครเรียนฟรี! ยื่นวีซ่าฟรี!.

THE GRADUATE

9/212 Level 21, UM Tower, Ramkamheng Road, Suanluang, Bangkok 10250

โทรศัพท์ 02-719 8699 / 086 129 9333 / 086 336 5355 / 089 114 9333

Email: admin@thegraduate.co.th

Like Us. Join Us.
Follow Us.