เรียนต่ออเมริกา

INTRAX America

INTRAX America

INTRAX เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ INTRAX สอนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด โดยนอกเหนือจากทักษะทั้ง 4 ทักษะแล้ว INTRAX ยังมีการสอนด้านแกรมม่าหรือการสอนให้ใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้องตามหลักของภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการใช้คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และเสริมด้วยการอ่านพิจารณาหัวข้อข่าวในหนังสือ อีกทั้งยังมีการสอนเพิ่มเติมในด้านการหัฒนาทักษะการเขียนที่ถูกต้องอีกด้วย

INTRAX ยังมีห้องเรียนที่ฝึกทักษะการพูดโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มศากยภาพในการพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการพูดและอ่านออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษาอีกด้วย

หลักสูตรเตรียมพร้อมเพื่อสอบ TOEFL
TOEFL (โทเฟิล) เป็นการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก ทางสถาบัน INTRAX เห็นความสำคัญของการสอบ TOEFL เป็นอย่างยิ่งจึงได้เปิดสอนหลักสูตรนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน โดยนักเรียนจะได้ทดลองทำแบบข้อสอบและสำรวจความก้าวหน้าเป็นประจำในทุกสัปดาห์ ซึ่งจะมีครูผู้สอนที่มากด้วยประสบการณการสอน TOEFL โดยเฉพาะ มาดำเนินการสอนอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน โดยจะเน้นสอนให้นักเรียนรู้ถึงกลยุทธ์ในการทำคะแนนสอบ ซึ่งจะจำลองการสอบเสมือนจริงในทุกสัปดาห์


จุดเด่นของการเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบัน INTRAX
- นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วกับครูเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ
- มีห้องเรียนภาษาอังกฤษ 10 ระดับ เพื่อให้นักเรียนก้าวหน้าในการฝึกทักษะการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ห้องเรียนขนาดเล็ก ที่จำกัดนักเรียนไม่เกิน 12 คนต่อห้อง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาฝึกฝนกับอาจารย์ผู้สอนอย่างเต็มที่
- สถานที่เรียนตั้งอยู่ในบริเวณที่สะดวกสบายต่อการเดินทางไปเรียน

  

ที่ตั้ง INTRAX at San Francisco: 4th Flooor 101 Spear Street, San Francisco, Callifornia 94105 USA  

ที่ตั้ง INTRAX at San Diego: 2nd Floor 520 West Ash Street, San Diego, Callifornia 92101 USA

ที่ตั้ง INTRAX at Chicago: 2nd Flooor 174 North Michigan Ave, Chicago, Illinois 60601 USA

ตัวแทนของสถาบัน INTRAX ในประเทศไทย
Intrax ได้มีการแต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจมาศึกษากับทางสถาบันฯ โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งตัวแทนของสถาบันฯ จะช่วยแนะนำหลักสูตรการเรียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไปใช้ชีวิตในต่างแดน พร้อมกับดำเนินการสมัครเรียนและเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าอย่างครบวงจรโดยไม่คิดค่าบริการ

ติดต่อตัวแทนของสถาบัน เพื่อดำเนินการสมัครเรียนและยื่นวีซ่าโดยไม่คิดค่าบริการ

02 719 8699  065 409 3229  065 409 3292  065 409 3293 065 409 3294

Line: @thegraduate

Contact Us02 719 8699 , 086 331 8881 , 089 114 9333

086 129 9333 , 086 336 5355


*กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ:
อีเมล:
เบอร์โทร:
หลักสูตรที่สนใจ:
ประเทศที่สนใจ:
ข้อความ:

 


เรยนตอตางประเทศ Le Cordon Bleu

Popular Stories

ปรึกษาฟรี! สมัครเรียนฟรี! ยื่นวีซ่าฟรี!.

THE GRADUATE

9/212 Level 21, UM Tower, Ramkamheng Road, Suanluang, Bangkok 10250

โทรศัพท์ 02-719 8699 / 086 129 9333 / 086 336 5355 / 089 114 9333

Email: admin@thegraduate.co.th

Like Us. Join Us.
Follow Us.