เรียนต่ออเมริกา

CAL America

Cal America ได้รับการพิจารณาจาก BPPVE ให้เป็นสถาบันที่จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและเตรียมตัวสอบสำหรับนักเรียนต่างชาติ เป็นสมาชิกของ The American Association of intensive English Program (AAIEP) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าสถาบัน Cal America รักษาระดับมาตรฐานของการเรียนการสอนตลอดเวลา นอกจากนี้ Cal America ยังได้รับการยอมรับมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆอีกมากมาย

Cal America จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและผลักดันนักเรียนต่างชาติที่มีความตั้งใจมาศึกษาต่อในประเทศอเมริกา สถาบัน Cal America เปิดการเรียนการสอนเป็นเวลามานานกว่า 20 ปี โดยก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1990 จนถึงปัจจุบัน โดยเราได้จัดเตรียมหลักสูตรที่มีความพร้อมและสอดคล้องกับการใช้ในชีวิตจริง ไม่เพียงแต่นักเรียนจะได้รับคะแนนสามารถเข้าสู่มหาวิทยาลัยเท่านั้น นักเรียนยังจะได้รับความมั่นใจในพื้นฐานทางภาษาที่นักเรียนจะได้รับจากเราเพื่อใช้ในมหาวิทยาลัย ทั้ง การฟัง พูด อ่าน เขียน อีกทั้งเราเป็นที่จัดสอบ IBT TOEFL ที่ได้รับการรับรองจาก ETS

Cal America ตระหนักถึงการสร้างความเป็นกันเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนรู้สึกถึงความเป็นกันเอง กล้าที่จะเรียนรู้การพูด การสนทนา สื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน พัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วเมื่อถึงสถาบัน เจ้าหน้าที่และอาจารย์เปรียบได้กับเพื่อนสนิท

หลักสูตรภาษอังกฤษที่เชื่อถือได้และสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ทางโรงเรียนจะมีการสอบเพื่อวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษก่อนที่จะตัดสินใจว่านักเรียนควรเริ่มต้นเรียนอยู่ในระดับไหนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการแบ่งพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งสอนโดยอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักดีใน นครลอสแองเจลลิสว่ามีความสามารถช่วยผลักดันนักเรียนในการทำคะแนนสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยอันเป็นที่ยอมรับ การเรียนการสอนในโรงเรียนจะมีขึ้นในชั้นเรียนขนาดเล็กที่สามารถกำหนดลักษณะเอง ทางโรงเรียนได้มีการจัดตารางการเรียนที่สะดวกและยืดหยุ่นได้ทั้งในตอนกลางวันและตอนเย็น

CAL America มีวิทยาเขตอยู่ด้วยกัน 2 ที่ คือที่ Los Angeles และ Long Beach
วิทยาเขต Los Angeles วิทยาเขตลอสแอลเจลิสของ สถาบัน Cal America ตั้งอยู่บน Wilshire Boulevard หนึ่งของถนนสำคัญที่สุดของลอสแอนเจลิส อยู่บนชั้นสองของอาคาร Wilshire Park Place เพียงหนึ่งบล็อกตะวันออกตะวันตก Avenue ระหว่างSerrano Avenue และอ๊อกซ์ฟอร์ด Avenue การเดินทางสะดวก โดยรถสาธรณะ โดยรถไฟฟ้าหรือ โดยรถโดยสารประจำทาง 3700 Wilshire Boulevard, Suite 200 Los Angeles CA 90010 u.s.a
วิทยาเขต Long Beach ตั้งอยู่ใจกลางศูนย์การท่องเที่ยวของเมือง Long Beach รัฐ California ซึ่งสถานที่เรียนจะอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย Hancock University นักเรียนจะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางเพราะสถานที่เรียนตั้งอยู่ใกล้กับป้ายรถเมล์เพียง 5 นาที นักเรียนจะได้เพลิดเพลินกับกีฬาทางน้ำ อย่าง Surfing หรือ Sailing Cal America วิทยาเขต Long Beach ใกลักับสถานที่ต่างๆเพียง 10 นาที ไปยังชายหาด Long Beach และ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ สวนสาธารณะ 98 แห่ง โรงหนังโรงละคร พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย

การสมัครเรียนกับสถาบัน CAL America
- กรอกใบสมัคร
- แนบสำเนาหน้าพาสปอร์ต และ จดหมายรับรองการเงิน
- ชำระค่าสมัคร $100
- ชำระค่ามัดจำหลักสูตร $200
- ชำระค่าจัดส่งเอกสาร I-20 เพื่อนำมาขอวีซ่า

ตัวแทนของสถาบัน Cal America ในประเทศไทย

CAL America ได้มีการแต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจมาศึกษากับทางสถาบันฯ โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งตัวแทนของสถาบันฯ จะช่วยแนะนำหลักสูตรการเรียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไปใช้ชีวิตในต่างแดน พร้อมกับดำเนินการสมัครเรียนและเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าอย่างครบวงจรโดยไม่คิดค่าบริการ

ติดต่อตัวแทนของสถาบัน เพื่อดำเนินการสมัครเรียนและยื่นวีซ่าโดยไม่คิดค่าบริการ

02 719 8699  065 409 3229  065 409 3292  065 409 3293 065 409 3294

Line: @thegraduate

Contact Us02 246 2056 | 065 409 3229

065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294


*กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ :
อีเมล :
เบอร์โทร :
หลักสูตรที่สนใจ :
ประเทศที่สนใจ :
ข้อความ :

 


เรยนตอตางประเทศ Le Cordon Bleu

Popular Stories

ปรึกษาฟรี! สมัครเรียนฟรี! ยื่นวีซ่าฟรี!.

THE GRADUATE

55 Delta House Level 5 , Thiamraummitr Road , Huaykwang , Bangkok 10310

โทรศัพท์ 02 246 2056 | 065 409 3229 | 065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294

Email: admin@thegraduate.co.th

Like Us. Join Us.
Follow Us.