ELS

ELS Language Centers ผู้นำด้านการศึกษานานาชาติกว่า 50 ปี

ELS เป็นศูนย์จัดสอบTOEFL และ IELTS ระดับมาตรฐานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีสถานที่เรียนกว่า 60 แห่งที่ตั้งอยู่ในเมืองต่างๆของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย
ศูนย์ ELS กว่า 50 แห่ง ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย และตั้งอยู่ในเมืองสำคัญที่มีชื่อเสียงต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าคุณกำลังมองหาสถานที่เรียนที่อยู่ในชนบท ชานเมือง หรือในมหานครใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ELS มีสถานที่เรียนเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณเสมอ! ELS มีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกาศนียบัตรของ ELS ได้รับการยอมรับเพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงถึงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกากว่า 650 แห่ง ELS มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือในการจัดหามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน เพื่อที่หลังจากนักเรียนได้เรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษจากทาง ELS แล้ว ก็สามารถนำผลภาษาของทาง ELS เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ใดๆ

"ELS" ชื่อที่คุณวางใจได้ในทุกความต้องการ ไม่ว่าคุณจะต้องการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา หรือต้องการความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือเพียงแค่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้ดียิ่งขึ้น ELS จะสามารถช่วยให้คุณบรรลุถึงเป้าหมายของคุณได้!

เราคือผู้นำในวงการด้านการสอนภาษาอังกฤษ ELS มีหลักสูตรของตนเองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียน ซีดีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้ทางด้านภาษาเฉพาะด้าน เพื่อช่วยให้คุณได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

ความหลากหลายของหลักสูตร ELS เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ที่มีความหลากหลายเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการศึกษาของคุณได้ดีที่สุด
- หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น
- หลักสูตรภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น
- หลักสูตรประกาศนียบัตรฝึกหัดอาจารย์ CELTA
- ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
- หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อผู้บริหาร
- หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEFL ของ ELS
- หลักสูตรการเรียนรู้ในช่วงวันหยุด
- หลักสูตรค่ายเยาวชน

ที่ตั้งของสถาบัน ELS ในประเทศออสเตรเลีย
Sydney: ELS Universal English College - Level 1, 17 O’Connell Street, Sydney, NSW
Brisbane: ELS Language Centres Brisbane - Level 6, Building A MSIT, Brisbane, QLD 

ELS มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือในการจัดหามหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน เพื่อที่หลังจากนักเรียนได้เรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษจากทาง ELS แล้ว ก็สามารถนำผลภาษาของทาง ELS เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ใดๆ

ตัวแทนของสถาบัน ELS ในประเทศไทย
ELS ได้มีการแต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจมาศึกษากับทางสถาบันฯ โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งตัวแทนของสถาบันฯ จะช่วยแนะนำหลักสูตรการเรียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไปใช้ชีวิตในต่างแดน พร้อมกับดำเนินการสมัครเรียนและเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าอย่างครบวงจรโดยไม่คิดค่าบริการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ดำเนินการสมัครเรียนและยื่นวีซ่าโดยไม่คิดค่าบริการ

 02 719 8699   065 409 3229   065 409 3292   065 409 3293  065 409 3294

Contact Us02 246 2056 | 065 409 3229

065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294


*กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ :
อีเมล :
เบอร์โทร :
หลักสูตรที่สนใจ :
ประเทศที่สนใจ :
ข้อความ :

 


เรยนตอตางประเทศ Le Cordon Bleu

Popular Stories

ปรึกษาฟรี! สมัครเรียนฟรี! ยื่นวีซ่าฟรี!.

THE GRADUATE

55 Delta House Level 5 , Thiamraummitr Road , Huaykwang , Bangkok 10310

โทรศัพท์ 02 246 2056 | 065 409 3229 | 065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294

Email: admin@thegraduate.co.th

Like Us. Join Us.
Follow Us.