เตรียมพร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการเดินทาง
- หนังสือเดินทาง หรือ Passport จะต้องมีอายุเหลือ นับจากในวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน
- เอกสารวีซ่าของประเทศที่จะเดินทางไป ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขของวีซ่าให้ละเอียด
- เอกสารจากสถาบัน อาทิ I20 (ฉบับจริงเท่านั้น) หรือ CAS หรือ COE เป็นต้น
- ตรวจสอบวันเวลาเดินทางของตั๋วเครื่องบิน
- เอกสารจองที่พักและที่อยู่ที่จะไปพักที่ต่างประเทศ
- หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อคนไปรับที่สนามบิน หรือคนรู้จักที่ต่างประเทศ

กระเป๋าเดินทาง
- เงินสกุลต่างประเทศของประเทศนั้นๆ
- เสื้อผ้าที่เหมาะกับฤดูกาล
- ชุดชั้นใน
- รองเท้าที่สวมใส่สบายเพราะที่ต่างประเทศต้องเดินเท้าค่อนข้างเยอะ
- ของใช้ส่วนตัว อาทิ สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม โลชั่น ฯลฯ
- กระเป๋าเป้ หรือ กระเป๋าสะพาย
- ยาที่ใช้ประจำ หรือ ยาสามัญทั่วไป อาทิ ยาลดไข้แก้ปวด ยาแก้อักเสบ ยาแก้แพ้ ยาแก้ไอ

นักเรียนควรไปถีงสนามบินก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพราะเมื่อถึงสนามบินแล้วอาจต้องต่อคิวยาวเพื่อรอเช็คอินที่เคาท์เตอร์สายการบิน และต้องผ่านขั้นตอนของของแผนกตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานในกรณีที่มีคนเดินทางมาก  และเนื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินขนาดใหญ่จึงต้องใช้เวลาในการเดินเท้าไปยังทางออกขึ้นเครื่อง ดังนั้นควรไปถึงสนามบินก่อนเครื่องออกล่วงหน้า 2 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น

Contact Us02 719 8699 , 086 331 8881 , 089 114 9333

086 129 9333 , 086 336 5355


*กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ:
อีเมล:
เบอร์โทร:
หลักสูตรที่สนใจ:
ประเทศที่สนใจ:
ข้อความ:

 


เรยนตอตางประเทศ Le Cordon Bleu

Popular Stories

ปรึกษาฟรี! สมัครเรียนฟรี! ยื่นวีซ่าฟรี!.

THE GRADUATE

9/212 Level 21, UM Tower, Ramkamheng Road, Suanluang, Bangkok 10250

โทรศัพท์ 02-719 8699 / 086 129 9333 / 086 336 5355 / 089 114 9333

Email: admin@thegraduate.co.th

Like Us. Join Us.
Follow Us.