เตรียมพร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการเดินทาง
- หนังสือเดินทาง หรือ Passport จะต้องมีอายุเหลือ นับจากในวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน
- เอกสารวีซ่าของประเทศที่จะเดินทางไป ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขของวีซ่าให้ละเอียด
- เอกสารจากสถาบัน อาทิ I20 (ฉบับจริงเท่านั้น) หรือ CAS หรือ COE เป็นต้น
- ตรวจสอบวันเวลาเดินทางของตั๋วเครื่องบิน
- เอกสารจองที่พักและที่อยู่ที่จะไปพักที่ต่างประเทศ
- หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อคนไปรับที่สนามบิน หรือคนรู้จักที่ต่างประเทศ

กระเป๋าเดินทาง
- เงินสกุลต่างประเทศของประเทศนั้นๆ
- เสื้อผ้าที่เหมาะกับฤดูกาล
- ชุดชั้นใน
- รองเท้าที่สวมใส่สบายเพราะที่ต่างประเทศต้องเดินเท้าค่อนข้างเยอะ
- ของใช้ส่วนตัว อาทิ สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม โลชั่น ฯลฯ
- กระเป๋าเป้ หรือ กระเป๋าสะพาย
- ยาที่ใช้ประจำ หรือ ยาสามัญทั่วไป อาทิ ยาลดไข้แก้ปวด ยาแก้อักเสบ ยาแก้แพ้ ยาแก้ไอ

นักเรียนควรไปถีงสนามบินก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพราะเมื่อถึงสนามบินแล้วอาจต้องต่อคิวยาวเพื่อรอเช็คอินที่เคาท์เตอร์สายการบิน และต้องผ่านขั้นตอนของของแผนกตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานในกรณีที่มีคนเดินทางมาก  และเนื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินขนาดใหญ่จึงต้องใช้เวลาในการเดินเท้าไปยังทางออกขึ้นเครื่อง ดังนั้นควรไปถึงสนามบินก่อนเครื่องออกล่วงหน้า 2 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น

Contact Us02 246 2056 | 065 409 3229

065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294


*กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ :
อีเมล :
เบอร์โทร :
หลักสูตรที่สนใจ :
ประเทศที่สนใจ :
ข้อความ :

 


เรยนตอตางประเทศ Le Cordon Bleu

Popular Stories

ปรึกษาฟรี! สมัครเรียนฟรี! ยื่นวีซ่าฟรี!.

THE GRADUATE

55 Delta House Level 5 , Thiamraummitr Road , Huaykwang , Bangkok 10310

โทรศัพท์ 02 246 2056 | 065 409 3229 | 065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294

Email: admin@thegraduate.co.th

Like Us. Join Us.
Follow Us.