ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวด้วยมืออาชีพ

 

 

บริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว - สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย และผู้ถือพาสปอร์ตสัญชาติอื่น ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยถาวร หรือมีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ต้องการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อเดินทางไปยังต่างประเทศ โดยประเทศที่ให้บริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวได้มีดังนี้

 • สหรัฐอเมริกา
 • แคนาดา
 • อังกฤษ
 • ออสเตรเลีย
 • นิวซีแลนด์
 • ยุโรป (เชงเก้น)
 • จีน

กรุณากรอกข้อมูลในแบบสอบถามด้วยล้างนี้เพื่อให้ทางบริษัทประเมินผลเบื้องต้นสำหรับการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวของลูกค้า

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดแบบสอบถาม

กรอกข้อมูลออนไลน์เพื่อขอใบเสนอราคา

 

  

เอกสารเบื้องต้นสำหรับยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว

 1. หนังสือเดินทาง
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประชาชน
 4. หนังสือรับรองการทำงาน (กรีณีพนักงานประจำ) หรือทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองบริษัท (กรีณีเจ้าของกิจการ) หรือหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา (กรณียังศึกษาอยู่)
 5. ใบลา ระบุวันลาเริ่มต้นและสิ้นสุด (กรีณีพนักงานประจำ)
 6. สเตตเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร (ของตัวเอง หรือของสปอนเซอร์)
 7. หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ทุกเล่ม)
 8. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 9. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
The Graduate Company Limited
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เดอะ กราดูเอ็ด
 
เลขที่ 55 ชั้นที่ 5 อาคารเดอลต้า เฮ้าส์
ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพหานคร 10310
 
โทร
02-246-2056 ออฟฟิศ
065-409-3229 เอ้
065-409-3292 กุ๊กกิ๊ก
065-409-3293 โท
065-409-3294 เอิร์ท
 
 
Line: @thegraduate
 
Engine by shopup.com