เรียนต่อต่างประเทศ

Australia

Australia

เรียนต่อออสเตรเลีย ข้อมูล และราคาของแต่ละสถาบัน Sydney Melbourne Brisbane Gold Coast

Singapore

Singapore

เรียนต่อประเทศสิงคโปร์ เลือกเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนที่ประเทศใกล้บ้าน เดินทางสะดวก มีความปลอดภัยสูง สิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นระเบียบ มีความสะอาดมากที่สุดประเทศหนึ่งเลย การเดินทางภายในเมืองก็แสนสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดินที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และยังเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนที่มีชื่อชื่อเสียงหลายแห่ง อาทิเช่น Universal Studio, Sentosa Island, Marina Bay, Merlion, Garden by the Bay, แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอย่าง Orchard ก็ตั้งอยู่อยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกสบาย

Cebu

Cebu

เรียนต่อประเทศฟิลิปปินส์ สถาบันภาษา SMEAG (SMEAG Global Education) ตั้งอยู่ในเมืองเซบู และเมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2006 มีทั้งหมด 4 วิทยาเขต เป็นสถาบันภาษา 3 วิทยาเขต และโรงเรียนนานาชาติอีก 1 วิทยาเขต

USA

USA

ข้อมูลด้านการเรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกา New York, Los Angelse, Seattle, San Francisco, San Diago, Washington DC และเมืองอื่นๆ

เรียนต่อต่างประเทศ Study Abroad

แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนภาษา

Engine by shopup.com