University of Plymouth


University of Plymouth เปิดสอนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1825 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Plymouth  ซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่สวยงามและเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ  มีความงดงามทางด้านธรรมชาติ  มีความสะดวกสบายในการคมนาคมอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพไม่สูงมากนัก
 ที่ตั้งของ University of Plymouth นั้นตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์แสดงงานศิลปะ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดประจำเมือง และห้างสรรพสินค้าชื่อดัง Dark Circus Shopping Centre  รวมถึงร้านค้าต่างๆอีกมากมาย  อยู่ห่างจากกรุงลอนดอน ราว 4 ชั่วโมง  จากการเดินทางโดยรถไฟ
University of Plymouth เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านความทันสมัยด้วยอาคารเรียนใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีคณะเรียน 8 คณะ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาเรียน มีนักศึกษามากกว่า 30,000 คน (นักศึกษาชาวต่างชาติกว่า 3,000 คน จาก 80 ประเทศทั่วโลก) อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่มีคุณภาพคอยให้บริการกว่า 3,000 คน มหาวิทยาลัย Plymouth มีความมั่นคงและมีชื่อเสียงติดหนึ่งใน 50 อันดับมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาผลงานวิจัยได้อย่างดีเยี่ยม และมีผลคะแนนที่ดีเยี่ยมทุกครั้ง จากการประเมินด้านการสอนด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียนกับ University of Plymouth
- ใบสมัคร
- สำเนาพาสปอร์ต
- ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ
- ผล IELTS
- จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ฉบับ (Recommendation Letter)
- Statement of Purpose

หลักสูตรปริญญาโทที่เปิดสอนใน University of Plymouth
School of Business and Management
- MSc Business and Management
- MSc Finance
- MSc International Supply Chain Management
- MSc Marketing
- MA Personnel and Development
- MSc Port Management
- MSc Public Management
- MSc Sustainable Transport
- MSc Tourism and Hospitality Management
- LLM Maritime and Marine Law
School of Engineering
- MSc Civil and Structural Engineering
- MSc Coastal Engineering
- MSc Constuction Management
- MSc Sustainable Construction
- MSc Network Systems Engineering
- MSc Robotics
- MSc Mechanical Engineering
School of Architecture
- MA Architectural Conservation
- MA Eighteenth Century: Art, Literature, Identity
School of Art, Design & Media
- MA Communication Design
- MA Contemporary Designer Maker
- MA Contemporary Film Practice
- MA Design
- MA Fine Art
- MA Performance Practice
- MA Photography and the book
- MA Photography and the Land
- MA Publishing
School of computing
- MSc Computer and information Security
- MSc Computer Science
- MSc Computing
- MA/ MSc Digital Art and Technology
- MSc E-Commerce
- MSc Interactive Intelligent Systems
- MSc Theoretical and Computational Neuroscience
- MSc Web Technologies and Secureity
School of Education
- MA Education
School of Art, Design & Media
- MSc Advanced Health Care Practice
- MSc Advanced Occuputional Therapy
- MSc Advanced Speech and Language Therapy
- MSc Clinical Education
- MSc Cognitive Behavioral Therapy
- MSc Health and Social Care Education
- MSc Integrated Health
- MSc Mental Health
- MSc Neurological Rehabilitation
- MSc Public and Community Health
- MSc Remote and Isolated Healthcare Environments
- MA Social Work
- MSc Women’s Health
School of Humanities & Social Sciences
- MA Creative Writing
- MA Eighteenth Century: Art, Literature, Identity
- MA English: Literature, Culture and Modernity
- MA Social History
- MSc Criminology and Criminal Justice Studies
- MA International Relations: Global Security and Development
- MSc Social and Education Research
- MSc Social and Market Research
- MSc Social Research and Evaluation
- MSc Social Research
- MSc Sustainable Transport
- MSc Town and Country Planning
School of Mathematics & Statistics
- MSc Applied and Computational Mathematics
- MSc Applied Statistics
School of Sciences
- MSc Biological Diversity
- MSc Botanical Conservation
- MSc Sustainable Aquaculture Systems
- MSc Sustainable Horticulture
- MSc Zoo Conservation Biology
- MSc Environmental Consultancy
- MSc Holistic Science
- MSc Applied Marine Science
- MSc Coastal and Ocean Policy
- MSc European Master in Water and Coastal Management
- MSc Hydrography
- MSc Catchment and Coastal Data Analysis
- MSc Global Environmental Change
- MSc Landscape Conservation and Management
- MSc Marine Geosciences
- MSc Marine Micropalaeontology
- MSc Sustainable Environemental Management
- MSc Psychological Research Methods
- MSc Psychology

 

ติดต่อตัวแทนของสถาบัน เพื่อดำเนินการสมัครเรียนและยื่นวีซ่าโดยไม่คิดค่าบริการ

02 719 8699  065 409 3229  065 409 3292  065 409 3293 065 409 3294

Line: @thegraduate

Contact Us02 246 2056 | 065 409 3229

065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294


*กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ :
อีเมล :
เบอร์โทร :
หลักสูตรที่สนใจ :
ประเทศที่สนใจ :
ข้อความ :

 


เรยนตอตางประเทศ Le Cordon Bleu

Popular Stories

ปรึกษาฟรี! สมัครเรียนฟรี! ยื่นวีซ่าฟรี!.

THE GRADUATE

55 Delta House Level 5 , Thiamraummitr Road , Huaykwang , Bangkok 10310

โทรศัพท์ 02 246 2056 | 065 409 3229 | 065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294

Email: admin@thegraduate.co.th

Like Us. Join Us.
Follow Us.