Middlesex University

Middlesex University ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน มีด้วยกันทั้งสิ้น 4 วิทยาเขตหลัก คือที่ Handon, Trent, Park, Cat Hill, Archway ซึ่งทั้ง 4 วิทยาเขตนี้ ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และมีระยะทางที่ห่างกันไม่มากนัก หากเดินทางโดยรถไฟใต้ดิน (Underground Train) จาก Central London ใช้เวลาเพียง 20-30 นาที สถานที่ตั้งของ Middlesex University แต่ละวิทยาเขตนั้น เหมาะแก่การเรียน และการอยู่อาศัยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการคมนาคมที่สะดวกสบาย ใกล้แห่งชุมชน เพียบพร้อมด้วยร้านอาหาร ผับ บาร์ ตลาดสด แหล่งช๊อปปิ้ง และร้านค้าอีกมากมาย
Middlesex University มีความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรที่หลายหลาย ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ด้วยความมีคุณภาพที่ดีเลิศ ภายใต้หลักสูตรของแต่ละคณะl อันได้แก่ Art &Education, Engineering and Information Science, Health &Social Science อีกทั้งยังมีหลักสูตร Foundation Year, Pre-Sessional Course และ Academic English และ Summer School สำหรับบุคคลภายนอกอีกด้วย
จุดเด่นของมหาวิทยาลัย
-    มหาวิทยาลัยได้ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในกรุงลอนดอน
-    มีบริการ Career Service ให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมหางานอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูง
-    มีนักศึกษาหลากหลายเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม
-    มีสาขาที่หลากหลายอาทิ: Health & Social Sciences, Engineering & Information Sciences, Arts and Education, Business and Work Based Learning.
-    นักศึกษาที่จบการศึกษาจาก Middlesex ไปมีรายได้หลังการจบการศึกษามากที่สุด ใน 10 อันดับของ Parthenon Group ranked.

Pre-Sessional English
สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย Middlesex University จะต้องมีผลคะแนน IELTS 6.5 โดยไม่มีแบนด์ไหนต่ำกว่า 6.0  แต่สำหรับนักเรียนที่มีผลคะแนน IELTS ไม่ถึงเกณฑ์สามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อเข้าไปศึกษาต้อกับทางมหาวิทยาลัย Middlesex University ดังนี้
- ผลคะแนน IELTS 4.5 >  เรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม 17 สัปดาห์
- ผลคะแนน IELTS 5.0 >  เรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม 13 สัปดาห์
- ผลคะแนน IELTS 5.5 >  เรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม 9 สัปดาห์ 
- ผลคะแนน IELTS 6.0 >  เรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม 5 สัปดาห์ 

สอบถามข้อมูลกับทางตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการสมัครเรียนและยื่นวีซ่าโดยไม่คิดค่าบริการ

 02 719 8699   065 409 3229   065 409 3292   065 409 3293  065 409 3294

Line ID: @thegraduate

Contact Us02 246 2056 | 065 409 3229

065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294


*กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ :
อีเมล :
เบอร์โทร :
หลักสูตรที่สนใจ :
ประเทศที่สนใจ :
ข้อความ :

 


เรยนตอตางประเทศ Le Cordon Bleu

Popular Stories

ปรึกษาฟรี! สมัครเรียนฟรี! ยื่นวีซ่าฟรี!.

THE GRADUATE

55 Delta House Level 5 , Thiamraummitr Road , Huaykwang , Bangkok 10310

โทรศัพท์ 02 246 2056 | 065 409 3229 | 065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294

Email: admin@thegraduate.co.th

Like Us. Join Us.
Follow Us.