บริการยื่นวีซ่า โดยทีมงานมืออาชีพ

คุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่หรือไม่
 กลัวถูกปฏิเสธวีซ่า 
 อยากขอวีซ่าแต่ไม่รู้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 
 ไม่รู้ต้องไปยื่นเอกสารวีซ่าได้ที่ไหน 
 ยุ่งยากกับการเตรียมเอกสาร 
 ไม่มีแบบฟอร์มวีซ่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อน 

หากคุณไม่อยากโดนปฎิเสธวีซ่าและเสียประวัติกับทางสถานทูต อย่าเสี่ยงยื่นวีซ่าโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ!! ให้เราเป็นคนอำนวยความสะดวกให้คุณ เพราะเรามีทีมงานที่มีความชำนาญด้านการขอวีซ่าโดยเฉพาะ เราใช้เวลาเตรียมเอกสารและตรวจเช็คอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน เรามีทีมงานแปลเอกสารที่มีประสิทธิภาพ และเราอัพเดทข้อมูลเงื่อนไขวีซ่ากับทางสถานทูตอยู่ตลอด
ทีมงานของเรามีความเชียวชาญเป็นพิเศษในการให้คำปรึกษาและรับทำวีซ่าของประเทศออสเตรเลีย, อังกฤษ และ อเมริกาโดยเฉพาะ ทีมงานมีบริการในด้านการจัดเตรียมเอกสารวีซ่าอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนและบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆของวีซ่าแต่ละประเภทตามที่สถานทูตกำหนด เพื่อให้ผู้ยื่นขอวีซ่าทำความเข้าใจกฏระเบียบของวีซ่าในแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง ทีมงานของเราได้รับการอัพเดทข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆกับทางเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของแต่ละสถานทูตอยู่ตลอดเวลา เราจึงมีการจัดเตรียมเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางทีมงานของเราจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด โดยเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของสถานทูตฯ จะเป็นผู้พิจารณาวีซ่าแต่เพียงผู้เดียวโดยจะประเมินจากคุณสมบัติของผู้ยื่นขอวีซ่าและเอกสารประกอบที่ยื่นเข้าไปทั้งหมด 

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สถานทูตฯอนุมัติวีซ่าก็คือ การที่ผู้ยื่นขอวีซ่าแสดงหลักฐานในการเดินทางให้ชัดเจน, ครบถ้วนและตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง และปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับที่ทางสถานทูตฯกำหนดมาอย่างเคร่งครัด ทางทีมงานของเรามีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะให้บริการจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการยื่นวีซ่ามาโดยตลอด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  02 719 8699   065 409 3229   065 409 3292   065 409 3293  065 409 3294

Line ID: @thegraduate

Contact Us02 246 2056 | 065 409 3229

065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294


*กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ :
อีเมล :
เบอร์โทร :
หลักสูตรที่สนใจ :
ประเทศที่สนใจ :
ข้อความ :

 


เรยนตอตางประเทศ Le Cordon Bleu

Popular Stories

ปรึกษาฟรี! สมัครเรียนฟรี! ยื่นวีซ่าฟรี!.

THE GRADUATE

55 Delta House Level 5 , Thiamraummitr Road , Huaykwang , Bangkok 10310

โทรศัพท์ 02 246 2056 | 065 409 3229 | 065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294

Email: admin@thegraduate.co.th

Like Us. Join Us.
Follow Us.