ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย

ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย
"Australian Government's Endeavour Awards"

รัฐบาลออสเตรเลียมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยทุนการศึกษานี้จะวัดจากความสามารถในการสอบแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ได้รับทุนการศึกษานี้ได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพในประเทศออสเตรเลียและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้มีความรู้ความสามารถ ผู้ได้รับทุนในปีนี้จะเดินทางไปศึกษา หรือทำงานวิจัย หรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพในหลากหลายสาขา เช่น ฟิสิกส์ การศึกษา สถาปัตยกรรม การแพทย์และสุขภาพ คณิตศาสตร์ และกฏหมาย

ทุน Endeavour ของรัฐบาลออสเตรเลียแบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้
- ทุนปริญญาโท และ ปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
- ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
- ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Educaion and Training Scholarship)
- ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สถานทูตออสเตรเลีย และ Austrade ประจำประเทศไทย ---> ทุน Endeavour

ติดต่อตัวแทนของสถาบันในประเทศไทย ดำเนินการสมัครเรียนและยื่นวีซ่าโดยไม่คิดค่าบริการ

02 719 8699  065 409 3229  065 409 3292  065 409 3293 065 409 3294

Line: @thegraduate

Contact Us02 246 2056 | 065 409 3229

065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294


*กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ :
อีเมล :
เบอร์โทร :
หลักสูตรที่สนใจ :
ประเทศที่สนใจ :
ข้อความ :

 


เรยนตอตางประเทศ Le Cordon Bleu

Popular Stories

ปรึกษาฟรี! สมัครเรียนฟรี! ยื่นวีซ่าฟรี!.

THE GRADUATE

55 Delta House Level 5 , Thiamraummitr Road , Huaykwang , Bangkok 10310

โทรศัพท์ 02 246 2056 | 065 409 3229 | 065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294

Email: admin@thegraduate.co.th

Like Us. Join Us.
Follow Us.