ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย

ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย
"Australian Government's Endeavour Awards"

รัฐบาลออสเตรเลียมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยทุนการศึกษานี้จะวัดจากความสามารถในการสอบแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ได้รับทุนการศึกษานี้ได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพในประเทศออสเตรเลียและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้มีความรู้ความสามารถ ผู้ได้รับทุนในปีนี้จะเดินทางไปศึกษา หรือทำงานวิจัย หรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพในหลากหลายสาขา เช่น ฟิสิกส์ การศึกษา สถาปัตยกรรม การแพทย์และสุขภาพ คณิตศาสตร์ และกฏหมาย

ทุน Endeavour ของรัฐบาลออสเตรเลียแบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้
- ทุนปริญญาโท และ ปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
- ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
- ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Educaion and Training Scholarship)
- ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สถานทูตออสเตรเลีย และ Austrade ประจำประเทศไทย ---> ทุน Endeavour

ติดต่อตัวแทนของสถาบันในประเทศไทย ดำเนินการสมัครเรียนและยื่นวีซ่าโดยไม่คิดค่าบริการ

 02 719 8699  091 881 5445   092 601 8889   086 331 8881

Line ID: @thegraduate

Contact Us02 719 8699 , 086 331 8881 , 089 114 9333

086 129 9333 , 086 336 5355


*กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ:
อีเมล:
เบอร์โทร:
หลักสูตรที่สนใจ:
ประเทศที่สนใจ:
ข้อความ:

 


เรยนตอตางประเทศ Le Cordon Bleu

Popular Stories

ปรึกษาฟรี! สมัครเรียนฟรี! ยื่นวีซ่าฟรี!.

THE GRADUATE

9/212 Level 21, UM Tower, Ramkamheng Road, Suanluang, Bangkok 10250

โทรศัพท์ 02-719 8699 / 086 129 9333 / 086 336 5355 / 089 114 9333

Email: admin@thegraduate.co.th

Like Us. Join Us.
Follow Us.