เรียนซัมเมอร์ต่างประทเศ

เรียนซัมเมอร์ต่างประทเศ

โปรแกรมเรียนซัมเมอร์ปี 2020

เปิดโลกกว้างในต่างประเทศ ด้วยคอร์สเรียนซัมเมือร์ต่างประเทศ

สำหรับน้องๆเยาวชนอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป

 

เรียนซัมเมอร์ในโรงเรียนคุณภาพร่วมกับนักเรียนต่างชาติ
ที่ประเทศอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือฟิลิปินส์
ในราคาพิเศษสุดๆ

อังกฤษ ค่าเรียน 1 เดือน เริ่มต้นที่ 42,000 บาท
อเมริกา ค่าเรียน 1 เดือน เริ่มต้นที่ 33,600 บาท
แคนาดา ค่าเรียน 1 เดือน เริ่มต้นที่ 24,300 บาท
ออสเตรเลีย ค่าเรียน 1 เดือน เริ่มต้นที่ 24,600 บาท
นิวซีแลนด์ ค่าเรียน 1 เดือน เริ่มต้นที่ 23,700 บาท
ฟิลิปินส์ ค่าเรียนรวมค่าอาหารและที่พัก 1 เดือน เริ่มต้นที่ 49,000 บาท

 

 

 

 


17 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 1349 ครั้ง

Engine by shopup.com